Privacyverklaring Beauty by Britt

 

Persoonlijke gegevens

Schoonheidssalon Beauty by Britt | Britt Timmermans | 14-02-2000 | Achterstraat 30 | 5268EC Helvoirt | info@beautybybritt.nu | www.beautybybritt.nu | KVK: 68031866 | BTW-ID: NL002414334B37 | IBAN: NL50 RABO 0316 3728 03

Schoonheidssalon Beauty by Britt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Britt Timmermans is de functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Beauty by Britt. Zij is te bereiken via info@beautybybritt.nu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauty by Britt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Openstaande saldo;
 • Bankgegevens en factuurnummer;
 • Gegevens m.b.t. uw zorgverzekeraar;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Beauty by Britt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras;
 • Gezondheid;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautybybritt.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Beauty by Britt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Ingesloten inhoud van andere websites

Deze website kan ingesloten inhoud bevatten van andere websites zoals bijvoorbeeld een YouTube video. Wanneer u de ingesloten inhoud van de andere website opent, lijkt het alsof u de website zelf hebt bezocht. Dit betekent dat de privacyverklaring van die website van toepassing is als je de ingesloten inhoud opent.

Met wie uw gegevens worden gedeeld

Beauty by Britt verstrekt uw gegevens niet aan derden, alleen om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze partijen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw persoonsgegevens niet delen.

Indien het voor Beauty by Britt noodzakelijk is, in het kader van de overeenkomst, om persoonsgegevens te delen met derden zal ik vooraf uw toestemming vragen.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij, indien dit nodig is, een verwerkersovereenkomst af. Dit doen wij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Beauty by Britt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Beauty by Britt) tussen zit.

 

Waar en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

 • Google Analytics bewaart uw gegevens op servers in de Verenigde Staten. Wij kunnen deze gegevens zien in ons persoonlijke account van Google Analytics.
 • Uw doorgegeven persoonlijke gegevens & e-mailverkeer bewaren wij in onze mailserver (Outlook).
 • Uw doorgegeven persoonlijke gegevens bewaren wij in het programma Salonized.
 • Facturen en dergelijke bewaren wij in het boekhoudprogramma Yuki.
 • Daarnaast gebruikt Schoonheidssalon Beauty by Britt MailChimp voor e-mailmarketing. Als u uw in hebt geschreven voor de nieuwsbrief of u een gratis download aangevraagd hebt, dan komt uw naam en e-mailadres in ons MailChimp-account terecht.
 • Schoonheidssalon Beauty by Britt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautybybritt.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Beauty by Britt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd met een veilig SSL-certificaat. Dat betekent dat de verbinding met onze website privé is; anderen kunnen uw gegevens niet inzien en/of gebruikt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beautybybritt.nu.

 

Cookies

Mijn website gebruikt niet-eetbare functionele, analytische en marketing- en tracking cookies. De analytische cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de websitebezoekers te kunnen inzien. Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers te meten. Deze gegevens zijn anoniem. Zo kunnen wij uw e-mailadres of naam niet zien. Wel kunnen wij zien welke pagina’s mensen bekijken en hoelang iemand op onze website kijkt. Daarnaast zien wij vanuit welke bron u op onze website bent gekomen (social media, Google, e-mail etc.). Verder kunnen wij diverse demografische gegevens bekijken van onze websitebezoekers. Wij gebruiken deze gegevens om campagnes en de website te verbeteren. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van Google bekijken.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Schoonheidssalon Beauty by Britt behoudt het recht om te allen tijde de privacyverklaring te wijzigen, wij laten u dit altijd weten. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.

 

Bezwaar en klachtrecht

Wanneer u van mening bent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring houden, kunt u bij mij bezwaar maken via een e-mail bericht: info@beautybybritt.nu.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via onderstaande link kun je een klacht indienen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hi
Heeft u vragen over onze behandelingen en/of producten? Stuur dan een WhatsAppje.